Pszichoterápiás módszer, amely családot rendszerként, hálózatként kezelő, segítő, támogató beavatkozás, amely, az interakció, kommunikáció, azaz az emberi kölcsönhatáson keresztül próbál változást elérni, az élmények átélésének és feldolgozásának módjában. A klienst az egész családdal való foglalkozással segíti, egyidejűleg a diszfunkcionális családi rendszer, működés megváltoztatására törekszik, mindezt a családtagok fejlődéséért és a család egészének kiteljesedéséért teszi. A kliensre, mint „tünethordozóra” tekint, amely a családi kapcsolatok, rendszer diszfunkcióját, elakadását jeleníti meg. A családterápia erőforráscentrikus, a jelen kapcsolati mintákra fókuszál, az elakadások, hiányok, bűnbakképzés, hibáztatás helyett az családban, generációkban rejlő, mozgósítható erőforrásokra helyezi a hangsúlyt. Változásorientált és a jövőre is irányul. Alapgondolata mindenkinek megvan a saját szerepe és felelőssége a jelenlegi helyzet, probléma kialakulásában, fennmaradásában és megszüntetésében is. A családterápia igyekszik megmutatni, hogy nincs kizárólagos igazság, ehelyett valamennyi családtag, helyzet igazságát világítja meg és ehhez kínál átkeretezéssel nézőpontokat. A családterápiában a terapeuta aktív, kezdeményező, ugyanakkor semleges, hipotézisek állít fel a család problémáját illetően és gyakran tesz visszajelzéseket.


A terápia menete, időtartama - az első néhány ülés során közösen megbeszélik a jelenlegi problémát, majd a konkrét terápiás célt és megállapodnak az együttműködés kereteiben, szerződést kötnek. A családterápia időtartamát a probléma típusa és súlyossága határozza meg. A családterápia időhatáros, általában 10-14 alkalom, ettől lehet hosszabb, de van, mikor néhány alkalom is elég a változás elindulásához.

Kezdetben két heti rendszerességgel, később hosszabb időközönként találkozunk a családdal. Egy alkalom másfél órát vesz igénybe, hogy valamennyi családtag nézőpontja, kapcsolódási mintája, interakciója megjelenhessen. A családterápiát ideális esetben kettős vezetéssel történik, férfi és nő terapeuta együtt végzi.


A családterápiát az alábbi problémák, pszichés zavarok esetén vállaljuk:

- házassági, párkapcsolati problémák,
- gyermek vagy felnőtt esetében krónikusan visszatérő családon belüli problémák,
- szülői, házastársi szereppel való nehézség, konfliktusok esetén,
- nevelési problémák, tartós szülő-gyermek konfliktusok,
- magatartási, tanulási, beilleszkedési zavarok,
- krízis esetén (válás, veszteségek, gyász),
- életciklus változás elakadása esetén (egyéni, családi),
- problémás szerhasználat, szenvedélybetegségek (kémiai, viselkedési addikció),
- evés zavarok, testkép zavar,
- hangulati, szorongásos zavarokban (pl. folyamatos feszültség érzés, pánik),
- gyermekvállalási, teherbeesési problémákban,
- szexuális problémák,
- akik szeretnének változni, fejlődni.


Képesítés - rendelkezünk a terápiás, konzultációs tevékenység gyakorlásához szükséges képesítéssekkel, regisztrációs számmal, melyek kérés esetén a rendelőben megtekinthetők, ellenőrizhetők. Végzettségeinket a Debreceni Egyetem, Magyar Családterápiás Egyesület, Pécsi Tudományegyetem, Semmelweis Egyetem, alap- és szakképzésében szereztük meg. Pszichoterápiás tevékenységet nem végzünk.